Цэс

Улз сав нутгийн математикийн 10 дугаар олимпиад
Улз сав нутгийн математикийн анхдугаар олимпиад
Математикийн ЗАН-ын ажил
Багш нарын баярыг угтсан хойд бүсийн багш нарын биеийн тамир, спортын тэмцээн болно.
БАГШИЙН АЖЛЫН БАЙРНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА
Монгол улсын “Бага, дунд боловсролын тухай” хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1.2 дахь заалт, 2017-2018 оны хичээлийн жилийн багшийн хэрэгцээг үндэслэн дараах [...]
МАТЕМАТИК, МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН ЗАН
ГАДААД ХЭЛНИЙ ЗАН
ХҮМҮҮНЛЭГИЙН УХААНЫ ЗАН
ДОТООД ЖУРАМ
Удирдлагын мэдээлэл